Vælg en side

Overarbejde de sidste 3 måneder af din ansættelse bliver straffet prompte så snart du ryger på dagpenge. Regeringen – i samarbejde med a-kasserne mener at du ved at have givet den en skalle den sidste del af din ansættelse har forsøgt at snyde dig til en højere løn – og derfor skal dine overarbejdstimer først afspadseres inden du kan få dagpenge. Du skulle jo nødig tjene mere end andre – er det rimeligt?

Du er fyret

Et praktisk eksempel

Ansatte i lufthavnen er ofte timelønnet, da antallet af timer varierer væsentligt i forhold til ferieperioder for os almindeligt ansatte. Der er således mere travlt om sommeren end om foråret – hvorfor de ansatte får flere timer her (også mere end de gængse 37 timer om ugen). Til gengæld må de nøjes med en mindre løn om vinteren. En ansat, der bliver fyret herfra i sommerperioden hvor årets fortjeneste skal hives hjem må altså ikke tage mere end 37 timer om ugen i gennemsnit i de sidste 3 måneder – eller det må personen godt – så får han/hun bare ikke dagpenge svarende til det antal timer der er arbejdet over.

Det vil sige at de i perioden hvor de skal dække for en lavere løn IKKE må kompensere ved at tage ekstra vagter da de så ikke får dagpenge efterfølgende.

Straffen for at bidrage til samfundet

Forsøger du at gøre noget godt for dig selv og samfundet bliver du straffet med op til 5 ugers karantæne hvor du ikke kan få dagpenge. Er du timelønnet bliver du således bedt om at afspadsere i forholdet 1 til 1. Har du derfor arbejdet over i 37 timer – får du altså ikke dagpenge i en uge.

Komplicerede regler

Du skal som udgangspunkt selv finde ud af om du har haft overarbejde og hvilken type overarbejde det er. Du skal selv vide om timeantallet falder under kategorien “kontrollabelt timeantal” eller om det er arbejdets omfang der afgør om du bliver trukket i dagpenge.

Husk også lige at løn-, ferie-, kursus- og sygetimer tæller med i det samlede antal timer.

Dagpengereglerne set udefra

I min optik er det helt åndsvagt at man ikke lader individet selv bestemme hvor meget de vil arbejde uden efterfølgende at straffe dem – hvor ligger motivationen så til at klare sig selv og bidrage til samfundet med flere penge betalt i skat via arbejdsmarkedsbidrag og personskat?

Slap af - lad være med at arbejde

Et spørgsmål om prioritering

Nogle vil sige det er retfærdigt at man ikke skal kunne tage en masse overarbejde for herefter at gå direkte over på dagpenge. Det er til dels rigtigt – men man skal huske at det betyder at tiden rent faktisk bliver prioriteret på arbejde – og ikke at dase den i sofaen, se nyheder, VM og kommentere på nationen på Ipaden. De der har taget overarbejde og så efterfølgende afspadserer uden at få dagpenge bruger sjovt nok stadig tid på at søge nyt job – nøjagtig som de der modtager dagpenge.