Vælg en side

Der findes anmeldelser af næsten alt. Hvis der er noget en forbruger kan købe eller tilmelde sig til, så vil der altid være meninger om produktet eller en bestemt service. Sådan er det også for fagforeninger og A-kasser.

Mange anmeldelser laves af store anerkendte nyhedsorganisationer, som gerne vil give forbrugere et objektivt billede af en bestemt service/produkt. Der findes selvfølgelig også anmeldelser af forbrugere, og det er netop disse anmeldelser der er meget vigtige. For det er jo netop forbrugere, der bruger servicen/produktet til hverdag, og det er dem som oplever de små fejl og de små glæder ved servicen/produktet.

Når snakken falder på A-kasser, så er Arbejdsdirektoratet ude med anmeldelse af A-kasser hvert år. Det er faktisk mere end brugerundersøgelse, som Arbejdsdirektoratet laver. Det er blandt andet tilfredsheden af en A-kasse der bliver målt i undersøgelsen.

Den seneste undersøgelser er fra 2009, og her har man spurgt forbrugere af mange forskellige A-kasser. Spørgsmålene var om blandt andet dagpengene(om man fik dem til tiden) og hvor godt A-kassen kendte det enkelte medlems branche og arbejdsmarked.

Til sidst så har Arbejdsdirektoratet lavet en generel vurdering af alle de A-kasser, som har været med i undersøgelsen. Det er selvfølgelig svært at sige, hvilken A-kasse der er den bedste, men lytter man til de tal som Arbejdsdirektoratet har oplyst, så er det tydeligt at der er en A-kasse der er bedre end de andre.

Den bedste a-kasse
Vinderen af undersøgelsen er A-kassen ”Min A-kasse” med 79 point ud af 100 mulige. Nummer to er lige i hælene på nummer et. To’eren i denne omgang blev CA A-kasse med 78 point. Der er altså kun ét enkelt point til forskel imellem disse to A-kasser.

Når du skal vælge en A-kasse, så er det vigtigt at lytte til netop disse tilfredshedsundersøgelser, især når de er lavet af Arbejdsdirektoratet. Det skal dog siges, at den bedste A-kasse er en individuel vurdering, men ser vi på undersøgelsen, så er Min A-kasse altså den bedste A-kasse i Danmark. Eftersom der kun er ét point ned til nummer to, så kan det altså også anbefales at kigge på CA A-kasse, som også har meget tilfredse medlemmer.

Denne undersøgelse er oprindeligt fra 2009, men den er senest blevet opdateret i sommeren 2010. Det er derfor ikke en gammel undersøgelse. De mange tiltag som mange A-kasser har lavet for at få flere medlemmer kan også ses i undersøgelsen.

Udover udelukkende at kigge på a-kasse – kan det være logisk at kigge på den samlede pris inklusiv fagforening. Her er det billigste og bedste alternativ – Det Faglige Hus.