Vælg en side

Lederne(Ledernes Hovedorganisation) er en organisation for ledere. Lederne indeholder blandt andet et fagforbund og en A-kasse, der primært er rettet imod ledere eller medarbejdere med højere stillinger. Du skal dog ikke kun tro, at de kun optager ledere, da de også byder lønmodtagere og selvstændige varmt velkommen.

Selve organisationen startede med navnet Ledernes Hovedorganisation, og er stiftet i 1899. Senere blev A-kassen dannet i 1918, og fra den dag, så har deres medlemmer kunnet få vejledning, rådgivning og ikke mindst økonomisk hjælp hvis det skulle gå ned ad bakke.

Lederne har op mod 100 tusind medlemmer, og er derfor en organisation der har styr på deres ting. Medlemmerne er som sagt hovedsageligt ledere eller medarbejdere med en højere stilling, der repræsenterer arbejdsgiveren. Derfor er mange af deres tiltag også rettet imod netop dette segment.

Alle store organisationer har værdier, og det har Ledernes A-kasse selvfølgelig også. De har 4 værdier, som implementeres i arbejdsmetoderne. De 4 værdier er respekt, ansvarlighed, engagement og udvikling. Netop disse 4 nøgleord er ofte også nøgleordene for ledere af enhver art.

Respekt i organisationen Ledernes A-kasse er meget vigtig. Det betyder blandt andet, at der tages højde for forskelligheder og gensidig respekt. Alle mennesker er ikke ens, og det er ledere altså heller ikke. Der sættes også en stor streg under oprigtighed hos Ledernes A-kasse.

Ansvarligheden kommer til udtryk, når de fremviser resultaterne. Det vil sige at Ledernes A-kasse er ansvarlige overfor deres medlemmer og husker på helheden i billedet. Dette fører til resultater for det enkelte medlem.

Engagement er vigtigt hvis man vil opnå noget, og det er lige hvad Ledernes A-kasse gør. De opnår mange ting med deres medlemmer, og du har mange gode fordele hos dem. Der gives nemlig masser af plads til det enkelte medlem. Det vil sige, at medlemmet kan få masser af inspiration og begejstring. Medlemmet kan også tage faste og fremtidige beslutninger om karrieren i fred og ro.

De 3 værdier som er blevet nævnt, er med til at skabe den sidste værdi, som Ledernes A-kasse altid prøver at opretholde. Den sidste værdi er udvikling.

Det er vigtigt at man udvikler sig, og det gælder både medlemmerne men også organisationen. Grunden til den store succes, som Ledernes A-kasse har haft siden 1900-tallet, skyldes udvikling. Udviklingen hos Ledernes A-kasse er blandt andet mod til fornyelse, lysten til at lære og selvfølgelig stræben efter højere mål.

Er du derfor en leder, så kan Ledernes A-kasse anbefales på det kraftigste. Det er netop en leders nøgleord, der gennemgår A-kassen. Du vil derfor ikke støde på værdier, der modstrider dine egne interesser og karriere.